• DÅLIGT, PENGAR TILLBAKA
  • FRI FRAKT FRÅN 100 €
  • LEVERERAS INOM 1-3 ARBETSDAGAR
  • BETALA FÖR GRATIS EFTERÅT
  • MYCKET ERFAREN KUNDTJÄNST

Integritetspolicy

I denna sekretesspolicy får du veta hur dina uppgifter skyddas och används av oss. Denna sekretesspolicy ändrades senast den 21 november 2019.

Q-LINN.com har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. I den här sekretesspolicyn strävar vi efter att ge tydlig och transparent information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi gör allt för att skydda din integritet och hanterar därför personuppgifter med omsorg. Q-LINN.com följer i alla fall gällande lagar och förordningar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (AVG) eller som på engelska kallas General Data Protection Regulation (GDPR).

Detta innebär minst följande:

- Behandla dina personuppgifter i enlighet med det syfte för vilket de tillhandahölls. Dessa syften och typer av personuppgifter beskrivs i denna sekretesspolicy.

- Behandling av dina personuppgifter på begränsad basis. Behandlingen omfattar endast de uppgifter som är minimalt nödvändiga för de ändamål för vilka du har lämnat dem.

- Vi ber om ditt uttryckliga samtycke om vi behöver det för att behandla dina personuppgifter. Du ger ditt uttryckliga samtycke genom att godkänna våra villkor och denna sekretesspolicy.

- Har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter.

- Vi får inte lämna vidare personuppgifter till andra parter om det inte är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka du har lämnat uppgifterna.

- Vi är medvetna om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och vill göra dig medveten om dem och respektera dem.

Q-LINN BV ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor om detta efter att ha läst igenom vår sekretesspolicy kan du alltid fråga oss. Du kan göra det via kontaktuppgifterna längst ner i dessa allmänna villkor/sekretesspolicy.

Behandling av personuppgifter om kunder eller leverantörer

Grunden för de begärda personuppgifterna är:

- Den överenskomna beställningen (ofta onlinebeställningen);

Personuppgifter om kunder eller leverantörer behandlas av Q-LINN BV för följande ändamål:

- Administrativa ändamål;

- Kommunikation om uppdraget och/eller inbjudningar;

- Utföra eller utfärda en order.

För ovanstående ändamål kan Q-LINN BV begära följande personuppgifter från dig:

- Namn (består av: förnamn, mellannamn och efternamn);

- Telefonnummer (både personligt och yrkesmässigt är möjligt);

- Bankkontouppgifter (både personliga och företagsuppgifter är möjliga);

- E-postadress (både personlig och företagsadress är möjlig).

Under avtalets/uppdragets giltighetstid kommer dina personuppgifter att lagras av Q-LINN BV. Därefter kommer uppgifterna att bevaras i de finansiella registren i högst sju år.

Behandling av personuppgifter för prenumeranter på nyhetsbrev

Grunden för dessa personuppgifter är:

- Q-LINN.com blankett för prenumeration på nyhetsbrev

Personuppgifter om prenumeranter på nyhetsbrev behandlas av Q-LINN.com för följande ändamål:

- Informera personen genom pressmeddelanden.

För ovanstående ändamål kan Q-LINN.com begära följande personuppgifter från dig:

- Namn (består av: förnamn, mellannamn och efternamn);

- E-postadress (både personlig och företagsadress är möjlig);

- Produktintressen.

Under tiden du registrerar dig för nyhetsbrevet lagras dina personuppgifter på Q-LINN.com. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Utlämnande till tredje part

Vi kan lämna ut de uppgifter som du lämnar till oss till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Vi använder till exempel en tredje part för att:

- ta hand om den (ekonomiska) administrationen;

- Ge teknisk support för vår webbshop;

- Hosting för vår webbutik;

- Ta hand om betalningstransaktioner;

- Leverans av kurirtjänster för dina beställningar;

- tillhandahållande av posttjänster;

- Ta hand om kundrecensioner.

Vi överlämnar aldrig personuppgifter till en tredje part som vi inte har ett behandlingsavtal med. Med de parter som vi har behandlingsavtal med kommer vi naturligtvis att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Dessutom kommer vi inte att lämna ut de uppgifter du lämnar till andra parter, om inte lagen kräver och tillåter det. Ett exempel på detta är när polisen begär (personliga) uppgifter från oss för en utredning. I ett sådant fall måste vi samarbeta och är då skyldiga att lämna ut dessa uppgifter. Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje part om du ger oss ditt skriftliga samtycke.

Utanför EU

Vi lämnar inte ut personuppgifter till parter utanför EU.

Mindreåriga

Vi behandlar personuppgifter om minderåriga (personer under 16 år) endast om föräldern, vårdnadshavaren eller den lagliga företrädaren har gett sitt skriftliga samtycke.

Lagringsperiod

Q-LINN.com lagrar personuppgifter inte längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket du har lämnat uppgifterna eller för vilket det krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från olaglig behandling. Vi har till exempel vidtagit följande åtgärder;

- Alla personer som har tillgång till dina uppgifter på Q-LINN.coms vägnar har tystnadsplikt;

- Vi tillämpar en policy för användarnamn och lösenord på alla våra arbetsstationer och system;

- Vi pseudonymiserar och säkerställer kryptering av personuppgifter när det är motiverat;

- Vi gör säkerhetskopior av personuppgifter för att återställa dem i händelse av fysiska eller tekniska incidenter;

- Vi testar och utvärderar regelbundet våra åtgärder;

- Våra anställda informeras om vikten av skydd av personuppgifter.

Rättigheter i fråga om dina uppgifter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter som vi har fått från dig. Du kan också invända mot behandlingen av alla eller delar av dina personuppgifter av oss eller någon av våra registerförare. Du har också rätt att få oss att överföra de uppgifter som du har lämnat till dig själv eller för din räkning direkt till en annan part. Vi kan be dig att identifiera dig innan vi kan utföra dina önskemål.

Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett samtycke som du har gett i detta syfte har du alltid rätt att återkalla detta samtycke i efterhand.

Klagomål

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss omedelbart. Om vi inte kan lösa det tillsammans med dig kommer vi naturligtvis att tycka att det är mycket irriterande. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till personuppgiftsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för integritetsskydd.

Frågor

Om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Q-LINN BV

Overveldsestraat 20

4841 KX Prinsenbeek

info@q-linn.com

10% rabatt

 

när du anmäler dig till nyhetsbrevet

< Tillbaka
Det finns inga produkter i din varukorg.
Produkt totalt: € 0,00
Betala nu
0
0 artiklar i din varukorg - € 0,00
Betala nu

https://kroya-kroya.cilacapkab.go.id/wp-includes/fonts/nexus-slot/

https://babakan-kawunganten.cilacapkab.go.id/wp-includes/garansi-slot/

https://citepus-jeruklegi.cilacapkab.go.id/wp-includes/depo20-bonus20/

nexus-lås

depo 25 bonus 25

nexus-lås

Zeus-lås

Garansi Kekalahan 100

https://www.q-linn.com/