• GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
  • BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 100 EURO
  • DOSTARCZANE W CIĄGU 3-5 DNI ROBOCZYCH
  • BEZPŁATNA DOPŁATA
  • WYSOCE DOŚWIADCZONA OBSŁUGA KLIENTA

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument może zwrócić zakupiony produkt do Q-LINN w ciągu 14 dni za pośrednictwem formularza wymiany i/lub zwrotu, który zostanie wysłany wraz z zamówieniem. Q-LINN zajmie się kosztami przesyłki zwrotnej, jak również zwróci konsumentowi pełną kwotę zakupu wraz z kosztami wysyłki.

1. Konsument może rozwiązać umowę związaną z zakupem produktu w okresie do namysłu trwającym co najmniej 14 dni bez podawania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania przyczyny (przyczyn).

2. Okres na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną przez konsumenta z wyprzedzeniem, która nie jest przewoźnikiem, lub: a. jeżeli konsument zamówił wiele produktów w jednym zamówieniu: w dniu, w którym konsument lub osoba trzecia przez niego wyznaczona otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odmówić realizacji zamówienia na wiele produktów o różnym czasie dostawy, pod warunkiem że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia; b. jeżeli dostawa produktu składa się z wielu przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część; c. w przypadku umów o regularną dostawę produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt. Dla usług i treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym:

3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym w okresie co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o powód odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania przyczyny (przyczyn).

4. Okres ochłodzenia, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy. Przedłużony okres możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, w przypadku gdy konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy:

5. Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie dwunastu miesięcy od zakończenia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.

6. Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy zakończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

 

 

10% zniżka

 

przy rejestracji do newslettera

< Powrót
W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.
Produkt całkowity: € 0,00
Zapłać teraz
0
0 elementy w koszyku - € 0,00
Zapłać teraz